Nintendo 3DS med support for temaer

Nintendo 3DS themes Nintendo 3DS themes

Denne uka, 7. oktober, blei Nintendo 3DS oppdatert til firmware 9.0.0-20E. Den store nyheten i denne programoppdateringa er muligheten til å bruke themes (temaer).

Oppdateringa kommer med 5 ferdig installerte temaer. Riktig nok enkle fargeforandringer, men likevel. Dessuten er det mulig å kjøpe temaer med Mario, Luigi, Peach, Yoshi og Link.

Det er også mulig å ta skjermbildet av HOME-menyen (som du kan se under her) ved å holde inne Y-knappen og trykke ned for å ta bilde av den nederste skjermen og opp for å ta bilde av den øverste skjermen.

Det er dessuten blitt lettere å dele bilder med Twitter og Facebook.

Nintendo 3DS themes Nintendo 3DS themes

Nintendo 3DS themes Nintendo 3DS themes

Oppdateringsinfoen fra Nintendo.co.uk

HOME-menyen

  • The appearance of the HOME Menu can now be customised with themes.
  • Five themes are provided with the update and additional themes can be purchased from the Theme Shop.
  • Themes can be selected using the Change Theme option in HOME Menu Settings.

Nintendo eShop

  • The layout of the software information page has been changed to provide easier access to videos, demo versions (when available), user reviews and other information.

Og den tradisjonelle…

  • Further improvements to overall system stability and other minor adjustments have been made to enhance the user’s experience.

Legg igjen kommentar

%d bloggers like this: