Giske må ikke falle i hendene på advokatene

Datatisynet ga i går nei til ny konsesjon for advokatfirmaet Simonsen om videre overvåking av ulovlig fildeling. Men overvpkingen vil ikke stoppe med en gang. Fordi Simsonsen vil klage til Personvernnemda på Datatilsynet sin avgjørelse, vil de ha mulighet til å fortsette overvåkingen til det kommer en endelig avgjørelse. Klagefristen er på tre uker og Personvernnemda vil vel gjerne bruke noe tid på å behandle klagen, så det skjer vel ikke noe nytt før tidligst på høsten.

Selvfølglig vil kulturminister Trond Giske gi private lov til å overvåke ulovlig fildeling, noe jeg er sterk i mot. Som jeg skreiv i går, mener jeg at et slik overvåking ikke skal skje i privatregi. Giske vil skrive et nytt brev om anbefaling for at Simonsen skal få forstette med overvåkingen. Og advokat Espen Tøndel er glad for denne støtten:

Vi synes det er viktig med den støtten som departementet gir, som understreker at dette arbeidet er avgjørende for at rettighetshaverne skal kunne dokumentere de lovbruddene som finner sted.

Det er greit nok at lovbrudd skal dokumenteres, men ikke i privat regi. Heldigvis er det politikere med et litt annet syn på saken. Trine Skei Grande, nestleder  i Venstre, liker ikke Kulturdepartementes holding:

Jeg reagerer på at Kulturdepartementet opprettholder sin støtte til at et privat firma skal overvåke nettaktivitet. Det virker nesten som om de vil overprøve Datatilsynet ved å legge press på dem.

Prosjektleder i IKT-Norge Torgeir Waterhouse støtter Datatilsynet sitt avslag:

Det vil være oppsiktsvekkende dersom Personvernnemda gir advokatfirmaet Simonsen medhold.

[…]

Vi forventer at norske politikere vil støtte Datatilsynets vurdering. Det burde være opplagt for alle at det er uakseptabelt med privat overvåkning slik Simonsen har hatt anledning til å drive med. Det er viktig å ikke få moralsk panikk og kaste ut barnet med badevannet i jakten på de ansvarlige for opphavsrettskrenkelser.

Siste ord er ikke sagt i denne saken ennå og det blir spennende å følge den videre over sommeren.

One thought on “Giske må ikke falle i hendene på advokatene

  • 24/06/2009 at 11:01
    Permalink

    Helt enig i det du skriver her. Jeg håper det blir mye fokus på dette framover mot valget slik at vi unngår at privat overvåkning på nettet.

    Reply

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: