Datatilsynet avslo advokatfirmaet Simonsens søknad om overvåking

Datatilsynet kunne i dag melde at de har avslått søknaden til advokatfirmaet Simonsen om fortsatt overvåking og innsamling av personopplysninger om fildelere. Advokatfirmaet Simonsen fikk i 2006 konsesjon til å samle inn opplysninger om fildeler og konsesjonen er blitt forlenget en gang. Simonsen søkte på nytt om en forlengelse før sommeren og denne søknaden er nå avslått av Datatilsynet. Klagen går nå til Personvernnemnda. (Kilde: Datatilsynet.no)

Dette er veldig gode nyheter. Jeg har hele tiden ment at slik overvåking skal skje av politimyndigheter og ikke av private. Så vidt jeg kan huske godkjente Datatilsynet den første søknaden under tvil.

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: