Yes, we can – Barack Obama tildelt Nobels Fredspris

 barack_obama_flickr
(Foto: Flickr.com, lisens – United States Government Work)

Det var mange som var svært spendt da Torbjørn Jagland kom ut døra på Nobelinstituttet klokka 11.00 i formiddag. Og det var nok mange som blei litt overrasket da han leste opp navnet til Barack Obama (se begrunnelsen under).

Det vil i etterkant alltid være litt diskusjon om det er den rette personen som har fått Nobels fredspris. Og om det hadde vært en av de andre kandidatene som hadde vunnet, ville det også blitt diskusjon.

Det spesielle med Obama er at han ennå ikke har vært president i USA et år en gang. Men han har sagt mye bra og hatt en helt annen dialog med omverden enn det hans forgjenger George Bush hadde. Men om det er nok til å få en fredspris for gjenstår jo egentlig å se. Det virker i alle fall som at komitéen vil være med på å støtte det Obama har startet, og det vil nok legge et større press på Barack Obama, i alle fall fra oss i Europa.

I følge kilder i Det hvite hus føler president Obamaseg ydmyk over å bli valgt av komitéen“. Mens det rundt omkring i verden naturlig nok finnes delte meninger om årets vinner, er heller ikke Siv Jensen helt fornøyd med årets tildeling:

Det er mange kvinner og menn som har bidratt til fredsarbeidet det siste året som hadde fortjent anerkjennelse for sitt arbeidet. I stedet velger Nobelkomiteen å gi prisen til Obama for hans gode intensjoner. Det blir feil.

En ting er sikkert, at når Obama kommer til Oslo i desember, blir det store sikkerhetsoppbud og kaos.

TV2 har et intervju med Tobrjørn Jagland som er leder for Nobel komitéen.

Kunngjøringen og begrunnelsen for årets Nobel Fredspris 2009 vinner Barack Obama:

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2009 skal tildeles president Barack Obama for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid. Komiteen har lagt spesiell vekt på Obamas visjon om og arbeid for en verden uten atomvåpen.

Obama har som president skapt et nytt klima i internasjonal politikk. Multilateralt diplomati står igjen sentralt, med vekt på den rolle FN og andre internasjonale institusjoner kan spille. Dialog og forhandlinger foretrekkes som virkemiddel for å løse selv de vanskeligste internasjonale konflikter. Visjonen om en verden uten atomvåpen har på en kraftfull måte revitalisert forhandlinger om nedrustning og rustningskontroll. Gjennom Obamas initiativ spiller USA nå en mer konstruktiv rolle i å møte de store klimautfordringene verden står overfor. Demokrati og menneskerettigheter skal styrkes.

Det er sjelden at en person i den grad som Obama har fanget verdens oppmerksomhet og tent et håp blant verdens folk om en bedre framtid. Hans diplomati er basert på forestillingen om at de som skal lede verden, må gjøre det på grunnlag av verdier og holdninger som deles av størstedelen av jordens befolkning.

Gjennom 108 år har Den Norske Nobelkomite prøvd å stimulere nettopp den internasjonale politikk og de holdninger som Obama nå er den ledende talsmann for i verden. Komiteen vil slutte seg til Obamas appell om at “Now is the time for all of us to take our share of responsibility for a global response to global challenges.”

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: