Siviltjenesten forsvinner fra nyttår

I en pressemelding Regjeringen sendte ut fredag 1. juli skrev de at siviltjenesten vil bli avvikles som tjenesteform fra nyttår 2012.

“Regjeringen vil avvikle sivil verneplikt som tjenesteform. – Mannskap som fritas for militærtjeneste av overbevisningsgrunner skal ikke lenger avtjene sivil verneplikt.”

justisminister Knut Storberget

Det vil trolig gjøre det lettere for dem som ikke vil ha militærtjeneste og slippe all tjeneste. For 10 år siden, omtrendt på den tiden jeg hadde min siviltjeneste, var det over 3000 som søkte om sivil verneplikt. Nå er tallet nede i ca. 350 i året. Noe av grunnen til dette er nok at det miliætere ikke trenger så mange folk som før. Det er altså mange som ikke blir innkalt, og dermed er det heller ikke nødvendig å søke om sivil verneplikt.

Regjeringens forslag er riktig nok bare sendt ute på høring foreløpig, men jeg synes det er litt rart at de bare vil velge å legge ned den sivile verneplikten.  Forsvaret har de siste årene tatt inn stadig færre folk til førstegangstjeneste. De burde ha sett på den allmenne verneplikten som helhet. For slik det er nå, er den ikke allmenn, kun på papiret.

Kilde: Regjeringen.no

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: