Farge-TV er offisielt i svart-hvitt

Det kan selvølgelig virke rart å se tilbake på det nå, men på begynnelsen av 70-tallet var det stor diskusjon om det skulle innføres fargefjersyn i Norge. Man ville jo ikke ha “synden i farger” som Einar Førde så godt sa det fra Stortingets talerstol.

Stortinget kom i desember 1971 fram til følgende vedtak:

“Norsk rikskringkasting kan setje i gang systematiske prøvesendingar for fargefjernsyn frå årsskiftet 1971/72 med sikte på igangsetjing av regulære sendingar om 3 år.”

Så vidt jeg har klart å finne ut, er dette et vedtak som fremdeles gjelder. Det vil si, fargefjernsyn i Norge er formelt sett fremdeles kun prøvesendinger. Eller gjelder dette bare NRK?

I 1998 sendte Sverre Myrli (A) et skriftelig spørsmål til daværende kulturminister Anne Enger om nettopp dette. Hun svarer blant annet:

“På bakgrunn av gjennomgang av relevante dokumenter i ettertid kan jeg ikke se at Stortinget senere fattet vedtak om fargefjernsyn som permanent ordning.”

Noen år senere, nærmere bestemt i 2002, holder daværene kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland en orientering om NRK der hun sier følgende om fargefjernsyn:

Eg konstaterer at vi no faktisk framleis har fargefjernsyn, utan at det er fatta noko vedtak om ei permanent ordning. Og eg reknar med, President, at det ikkje skulle vera naudsynt med noko nytt formelt vedtak, med mindre fleirtalet i denne salen meiner noko anna. Dersom det skulle vera ynskje om det, kjem eg sjølvsagt attende med framlegg til vedtak.

Og der står vel fremdeles saken. Nå er nok ikke dette en stor og potent politisk sak lenger, men fargefjernsynet du nå sitter og ser på, er formelt sett i sort-hvitt.

Kilde: Stortinget.no – Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til kulturministeren og Orientering om NRK.

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: