Nobels Fredspris 2013 går til OPCW

Fredag 11. oktober kunngjorde Nobelkomiteen at Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) får Nobels Fredspris for 2013.

Her er begrunnelsen til Nobelkomiteen:

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2013 skal tildeles Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) for dens omfattende arbeid for å avskaffe kjemiske våpen.

Under første verdenskrig ble kjemiske våpen brukt i betydelig grad. Geneve-konvensjonen av 1925 forbød bruk, men ikke produksjon og lagring av kjemiske våpen. Under andre verdenskrig ble kjemiske midler anvendt i Hitlers masseutryddelser. Senere har kjemiske våpen vært benyttet flere ganger både av stater og av terrorister. I 1992-93 ble det utarbeidet en konvensjon som forbød også produksjon og lagring av slike våpen. Denne trådte i kraft i 1997. Siden da har OPCW gjennom inspeksjoner, destruksjon og på andre måter arbeidet for at konvensjonen blir iverksatt. 189 stater har til nå tiltrådt konvensjonen.

Konvensjonene og OPCWs arbeid har etablert bruk av kjemiske våpen som et folkerettslig tabu. Den siste tids begivenheter i Syria, hvor kjemiske våpen igjen er tatt i bruk, har understreket behovet for å styrke arbeidet med å avskaffe slike våpen. Noen stater er fortsatt ikke medlemmer av OPCW. Enkelte medlemmer har ikke overholdt tidsfristen, som var april 2012, for å ødelegge sine kjemiske våpen. Dette gjelder spesielt USA og Russland.

Nedrustning er et sentralt punkt i Alfred Nobels testamente. Den Norske Nobelkomite har gjennom en rekke priser understreket behovet for å avskaffe kjernefysiske våpen. Komiteen vil med denne prisen til OPCW bidra til avskaffelse av kjemiske våpen.

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.