Valg09: Politikerne sier dette om… Mullah Krekar

En person som lenge har vært en varm potet i norsk politikk, er Mullah Krekar. Og det femte spørsmålet kom derfor ganske naturlig. Her har jeg valgt å sitere hele svaret politikerne ga meg i e-posten de sendte meg.

Når blir mullah Krekar sendt ut av Norge?

Arbeiderpartiet sier at de “arbeider for at Mulla Krekar skal returneres til Irak så snart det er mulig. I lys av våre internasjonale forpliktelser er det ikke er mulig å returnere Krekar til Irak i dag. Ingen europeiske land har åpnet for retur til Irak av personer som settes i forbindelse med terror. Vi kan ikke si at vi mener alvor om menneskerettighetene til vanlig, men så gjøre unntak for Krekar. Det er ikke troverdig.”

For Høyre svarte Erna Solberg meg at “Om det er opp til meg, skal det skje så fort som overhodet mulig! Dette var et spørsmål som kom på dagsorden allerede da jeg var kommunalminister. Det hele strander på internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av. Jeg er svært opptatt av at Norge skal forbli et rettssamfunn hvor lover og regler blir respektert, og det selv om jeg sterkt misliker resultatet i denne enkeltsaken.”

KrF sier at de “kan ikke tidfeste når mullah Krekar blir sendt ut av landet, da dette må skje i overnstemmelse med internasjonale avtaler og regler.”

Rødt sier at “Mullah Krekar kan ikke kastes ut av Norge før det garanteres for hans liv og sikkerhet. En av de største utfordringene i et liberalt demokrati er at alle skal ha like rettigheter, uansett hvem de er og hva slags forkastelige meninger de måtte ha.”

Senterpartiet er “tydelige på at Krekar skal ut av landet så raskt som mulig. Regjeringen ved Utenriksdepartementet jobber aktivt for å få på plass de forsikringer fra irakiske myndigheter som Norge ut fra våre internasjonale forpliktelser er avhengig av før Krekar kan sendes dit.”

SV sa at “Norge er tilsluttet Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og er forpliktet til å overholde sine internasjonale avtaler. Norske myndigheter arbeider med denne saken, med basis i våre internasjonale forpliktelser.” Og de siterte videre fra partiprogrammet sitt “Å søke asyl er en menneskerett. SV vil verne om retten til asyl, og sikre folk som flykter til Norge en rettferdig behandling av søknad om asyl. Et minstemål er at anbefalingene fra FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) følges. Norske myndigheter har ansvar for å bevise at det er trygt å sende asylsøkere med endelig avslag tilbake til hjemlandet. SV støtter rask tilbakesending av de som får avslag. SV støtter også tiltak som kan begrense at mennesker uten krav på beskyttelse kommer til Norge for å søke asyl.”

Venstre mener at “Norge må forholde seg til internasjonale avtaler og vil ikke sende Krekar ut av Norge før han kan vende tilbake til Irak uten fare for å bli henrettet og/eller torturert. Men han skal ut så fort det er mulig.”

Øyvind Vaksdal i Frp skriver på deres hjemmeside at “Det er skremmende at det må en utenlandsk TV-stasjon til for å få fart på sakene. Fremskrittspartiet ser svært alvorlig på at regjeringen i Norge ikke har klart å få til noe i denne saken.  Høyesterettdommen mot Krekar 8. november 2007 slår fast at mullahen er en fare for rikets sikkerhet. Det er meget alvorlig at regjeringen setter interessene og sikkerheten til terroristen Krekar høyere enn sikkerheten til norske borgere.” Siv Jensen sier at Er det opp til meg er Krekar satt bak lås og slå etter få dager dersom vi kommer i regjering“.

One thought on “Valg09: Politikerne sier dette om… Mullah Krekar

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: