Hva synes du om partiene sine hjemmesider?

VG skriver i dag om en undersøkelse gjort av NetLifeResarch. De har sett på hjemmesidene til de ulike partiene. Denne undersøkelsen kommer fram til mange av de samme punktene jeg fant, da jeg gikk igjennom partiene sine hjemmesider for tre uker siden. Så jeg er enig med det NetLifeResarch kom fram til i sin undersøkelse.

Undersøkelsen viser at sidene til Arbeiderpartiet var best.

Valgforsker Anders Todal Jenssen mener at hjemmesidene til partiene ikke har så stor betynding og sier at:

Det generelle synspunktet er at nettet har helt marginal betyning for valgutfallet.

[…]

Antallet folk som leter opp info om partene på deres sider er svært lavt. Det er elever som har fått oppgave av lærerne, journalister og valgforskere.

[…]

Vi har en del stortingspolitkere som er veldig aktive med blogger og slike ting, uten at det har noen stor betydning.

Hva synes du om hjemmesidene til partiene?

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: