Valg09: Politikerne sier dette om… tollgrensa på 200 kr

Noe som har irritert mange (i alle fall godt over 57 000 på Facebook) som kjøper varer på internett, er at grensa for tollfri postimport er på bare 200 kroner. Denne summen har vært uendret siden 1975. Så dagens spørsmål til politikerne blir som følger:

Netthandelen har økt enormt de siste årene og 200-kroners grensa for tollfri privat import har stått uendra i over 30 år, noe som irriterer mange. Hvorfor har ikke denne grensa økt til f.eks 1000 kroner og er det muligheter for at den vil øke i løpet av neste stortingsperiode?

Her svarer Høyre at de har “programfestet at grensen for moms- og tollfritak bør heves fra 200 til 1000 kroner“. Frp har tidligere fremmet forslag i Stortinget om at tollgrensa skal heves fra 200 til 1000 kroner. KrF har foreslått at grensa skal økes til 400 kroner i neste periode. Også Rødt er for at grensa skal heves, men har ikke spesifiert noe beløp og sier samtidig at “Dagens ordning er tungrodd og i overkant byråkratisk“. Venstre hadde en økning grensa i programmet sitt for 2005-09, men har ikke dette for 2009-13 og sier at det “blir da opp til Stortingsgruppen å finne ut hva Venstre mener om denne saken“.

Senterpartiet mener at en “vesentlig økning av tollgrensa vil kunne utgjøre konkurranseulempe for norske næringsdrivende” og er derfor ikke innstilt å gjøre noen venstlig endringer i dagens beløpet. SV har samme holdning og “vil derfor ikke heve tollgrensa, men heller forenkle prosedyrene slik at det blir enklere å få fortollet varer gjennom Posten“.

Arbeiderpartiet har ingen vedtatt politikk på dette, men sier at “jo lenger et beløp har stått uendret, jo større mulighet er det selvsagt for at grensen vil økes.”


Jeg ser at Klikk.no kjører en liknende sak i dag.

One thought on “Valg09: Politikerne sier dette om… tollgrensa på 200 kr

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: