Regjeringa snudde i barnehage-saken

I forrige uke stengte 2000 private barnehager halve dagen for å protestere mot regjeringens forslag om å fjerne paragaf 14 i barnehageloven som sikrer retten til like tilskudd til både private- og kommunalebarnehager.

Så gikk det en uke og Bård Vegard Solhjell (kunnskapsminister) forteller stolt på bloggen sin at det nå er kommet en løsning:

Eg er glad for å fortelje at vi no vil skrive likeverdig behandling inn i lovframlegget og at vi presenterer ein plan for å finansiere det. Eg har i dag sendt eit brev til komiteen på Stortinget, der eg slår fast to ting:

1) Eg støttar at vi i lovteksten slår fast at private barnehagar skal handsamast likverdig med kommunale når det gjeld offentlege tilskott. I brevet skisserer eg korleis dette kan gjerast.

1) Eg støttar at vi i lovteksten slår fast at private barnehagar skal handsamast likverdig med kommunale når det gjeld offentlege tilskott. I brevet skisserer eg korleis dette kan gjerast.

Og det er jo flott at de går bort fra det tidligere forslaget sitt og at private- og kommunalebarnehager likestilles økonomisk og at alle får en økonomisk trygghet.

Men det er likevel litt påfallende at regjeringer snur i denne saken, når de for litt over en uke var helt sikker i sin sak om at §14 skulle fjernes. Det er jo tross alt valg år og de turre vel ikke gjøre annet. 90 000 mennesker var berørt i forrige uke, og de ser vel på det som at potensielle velgere som ville stemt på andre partier. Og det er de vel redde for.

Per Sandberg i Fremskrittpartiet kommenterer det slik:

Dette er det største mageplasket og helomvendingen i denne regjeringens historie. Når Solhjell i dag sier han er glad, er dette bare tull. Han må være dypt skuffet. Det er jo Solhjell som fra begynnelsen av har stått på barrierene mot private barnehager. Nå er han presset til å gi etter.

Og på spørsmål til Arild Olsen i Private Barnehagers Landsforbund om denne helomvendingen var en følge av forrige ukes aksjon, sier han:

Ja, det tror jeg. Da fikk vi vist hvor mange barn og foreldre dette gjelder, og hvor mange som støttet kravet vårt. Det var barnehager som ikke er medlem hos oss, som valgte å stenge, og foreldre viste sin støtte til aksjonen ved å hente barna sine tidlig selv om barnehagen deres var åpen.

Godeste Bård Vegard Solhjell har lagt ut en video i forbindelse med at regjeringa har lagt fram Stortingsmelding nr. 41 (2008-2009) om kvalitet i barnehagen “Gode barnehagar for alle“.

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.