Valg09: Politikerne sier dette om… sosiale medier

Da har jeg kommet til det siste spørsmålet mitt til politikerne, og det handler om sosiale medier. Jeg har tidligere gått igjennom alle hjemmesidene til de ulike partiene. Noen av partiene ga meg lenker, så jeg har også disse i innlegget mitt (så det lønner seg å gi meg mye informasjon, jeg har også listet opp lenker til de ulike nettstedene på hjemmeside-testen min).

Hvor viktig er sosiale medier som Facebook, Twitter, Flickr og YouTube i forhold til det kommende valget?

Frp (som jeg ikke har fått svar fra) er både på Facebook, Twitter, Flickr og YouTube. På sine hjemmesider har de en liste politikere i partiet som er på de ulike mediene.

Arbeiderpartiet sier at sosiale medier er veldig viktig. De sier at “Arbeiderpartiet skal være der velgerne er for å få tilbakemeldinger og synspunkter på politikken vår. Du finner oss derfor på Facebook, Youtube, Flickr, Twitter og blogger.” De sier videre at de “ønsker å dele og formidle budskapet vårt på forskjellige sosiale plattformer. Artikler fra arbeiderpartiet.no og snutter fra ny web-tv player tilrettelegges for å forenkle delingen. Både arbeiderpartiet.no og alle fylkessidene våre tilbyr i tillegg RSS-feed” og at “Arbeiderpartiet vant i år to Farmandpriser, en for beste partiweb og en for beste nettsted i åpen klasse: http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Web-og-sosiale-medier/Vant-Farmandprisen-for-beste-nettsted“.

Høyre sier at “De [sosiale medier] er viktige, og både Høyre som parti, flere av våre kandidater og jeg selv bruker facebook, twitter, blogger, flickr, YouTube/snutter og mer. Det viktigste for Høyre er imidlertid direkte velgerkontakt. I løpet av valgkampen skal vi banke på mer enn 100.000 dører for å snakke direkte med velgerne.”

KrF skriver at “Sosiale medier er svært viktig i den kommende valgkampen, her kan vi nå yngre og nye velgere. Sosiale medier gir muligheten til å ha dialog, og ikke bare politikere som snakker til folket. Gjennom disse kanalene får vi tilbakemeldinger og innspill som er svært nyttige for oss. Vi har tatt dette på alvor og har i valgkampen ansatt tre trainees som skal jobbe med å følge opp sosiale medier og sørge for at KrF er synlig på nett i tiden framover. “

Også Rødt mener at “Sosiale medier er naturligvis viktige i valgkampen, og Rødt er tilstede på Facebook, Twitter og Youtube. Samtidig er det ingen tvil om at det fortsatt er direkte kontakt med folk gjennom torgmøter, husbesøk og lignende som er aller viktigst for oss. “

Senterpartieti likhet med de fleste andre politiske partiene bruker også sosiale media i vår valgkamp. Det er vanskelig å si noe om hvor stor betydning dette får for valgresultatet, men det er viktig at også de politiske partiene bruker nye arenaer for å skape engasjement og opplyse om sin politikk. Bruk av sosiale medier kan være en god kanal for å nå nye velgergrupper for det enkelte parti.”

SV skriver at “Kommunikasjonsmåter endrer seg stadig, og det er klart at nettsamfunn som du nevner vil være viktige i en valgkamp. Spesielt kan dette være en fin måte å nå unge velgere på. SV har blitt kåret til best på nett, som du kan lese mer om på NRK sine sider, her: http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/valg/valg_2009/1.6720659. Jeg legger her også ved en link som viser hvor du kan lese mer om SV i de ulike nettsamfunnene –
http://www.sv.no/Forside/Engasjert/Bli-aktiv-i-SV/SV-pa-nett2/SV-pa-nett.”

Venstre sier at “Sosiale medier kommer til å spille en stor rolle i valget, spessielt hos yngre velgere. De tradisjonelle valgkampsmetodene som stand, TV-debatter, aviser osv. vil nok fortsette å være de viktigste arenaene i Valget.”

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: