Bredere bredbånd til alle

Foto: flickr.com - hackerfriendly - kabeluss
Flickr-foto: hackerfriendly, Creative Commons

Senterpartiet og Liv Signe Navarsete lover skikkelig bredbånd til alle. Og det er jo gode nyheter. En arbeidsgruppe har vurdert en rapport og mener at kapasiteten må være minst 50 mbit ned og 10 Mbit/s opp. Samtidig mener de at alle skal ha tilgang til mobiltbredbånd med 8 Mbit/s ned og 1 Mbit/s opp. Men selvsagt vil vil slikt koste penger, et sted mellom 7 og 14 milliarder kroner. Det er i dag ca. 650.000 husstander og virksomheter som ikke har noe bredere bredbåndstilbud gjennom de kommersielle aktørene.

Direktør for næringsutvikling i IKT Norge, Fredrik Syversen, mener at bredbånd må inn i statsbudsjettet på line med veiutbygging, og sier videre at:

EU har forstått at IT er den viktigste innsatsfaktoren for økt effektivitet og verdiskaping. Det har ikke norske myndigheter. Hvis vi skal ha et drivverdig næringsliv utenfor de store byene, må digital infrastruktur være på plass på linje med veiutbygging og veivedlikehold. Jeg savner en politiker som sier dette høyt.

I den samme rapporten som nevnt over, “Mål og virkemidler for bredere bredbånd“,  som blei levert administrasjonsminister Heidi Grande Røys og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa fredag 4. september, har arbeidsgruppa også vurdert symmetrisk 100 Mbit/s bredbånd til alle husstander. Dette vil koste rundt 28 milliarder, men vil ikke kunne fullføres innen 2015. I en kommentar  sier Heidi Grande Røys:

Vi har lyktes med å gi alle et bredbåndstilbud, nå må vi gi innbyggere, næringsliv og offentlig sektor bredere bredbånd. Regjeringen vil vurdere forslagene når vi nå går i gang med å utforme en ny bredbåndspolitikk.

Noen steder som på Herøy i Nordland har de bygd bredbånd på dugnad. Mens EU på kontinentet sponser bygdene. Og med den voksende skaren av eldre som også er på nett, er det viktig at aldershjem og liknende institusjoner får bredbånd.

Det ser dermed ut til at politikerne har et klart mål om hvordan ting skal gjøres, så får vi håpe at penger bevilges.

Til slutt vil jeg la Bredbåndskonsulentene Holgersen og Tversnes avslutte med et lite foredrag om bredbånd.

Oppdatering: Tirsdag 8. september sa kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa at distriktene neste år vil få 100 millioner til bredere bredbånd. Hun utalte at:

Jeg mener det er helt nødvendig å fortsette det brede samarbeidet som har vært mellom ulike aktører for å nå vårt mål om en reell valgfrihet for folk for hvor de vil bo.

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.