Skal det skattes av blogginntekter?

Tidligere i år leste jeg en artikkel på VG.no med tittelen “Tjen skattefritt på hobbyen“. Der står det i korte trekk at man kan tjene en del penger skattefritt på de fleste hobbyer, med ett unntak; bærplukking. Her er grensen satt til 4000 kroner.

Det er sikkert mange med meg som blogger og som har litt reklame på bloggen sin. Nå er ikke inntektene mine fra Google AdSense så veldig høye. Ser vel ut til å ligge på ca. 1200-1500 kroner i året. Ikke allverden, men nok til å dekke to domener og webhotell i året og litt igjen til vedlikehold og nytt utstyr.

Jeg sjekket litt på Skatteetaten sin nettside, men synes det var litt difust definert med henhold til skattleggelse av blogginntekter. Derfor sendte jeg epost til Skatteetaten med spørsmål om min inntekt på bloggen var skattepliktig og eventuelt hvor mye man kan tjene før det skal skattes. Jeg fikk svar i brevsform, to A4-sider med litt uklart byråkratisk språk. Men jeg blei faktisk litt klokere.

Skatteetaten sier dette om hobbyvirksomhet:

Ikke-økonomisk aktivitet definerer vi gjerne som hobby, f.eks. fritidsaktivitet, sosialt arbeid mv. Økonomisk aktivitet som ikke er egnet til å gi overskudd eller gi økonomiske fordeler kan også anses som hobby.

Det som er interessant, er at skatteloven ikke definerer hva som skal regens som virksomhet. I brevet jeg fikk står det at det er en helhetsvurdering som avgjør. For å finne ut grensegangen mellom virksomhet og ikke-økonomisk aktivitet brukes Lingnings-ABC (finnes også på Skattetaten.no):

De samlede vilkårene for å anse en inntektsgivende aktivitet som virksomhet er at aktiviteten:

  • tar sikte på å ha en viss varighet,
  • har et visst omfang,
  • er egnet til å gi overskudd, og
  • drives for skattyterens regning og risiko.

Her kommer tre avsnitt fra brevet jeg fikk fra Skatteetaten som (på sin byråkratiske måte) gjør det litt mer forståelig:

Det viktigste momentet for grensedragningen er kravet om at aktiviteten er egnet til å gi skattyteren økonomiske fordeler, se Lignings-ABC “Virksomhet- allment” pkt. 3.5 (s. 1370). Det avgjørende er om aktiviteten objektivt sett er egnet til å gi overskudd når en ser aktiviteten over en passende tid.

Det finnes ikke et tak for hvor mye du kan tjene før det dreier seg om en virksomhet. Hvor mye man tjener, kan imidlertid gi indikasjoner på om det er snakk om en virksomhet eller ikke.

Overskuddet må kunne dekke en rimelig forrentning av det som er investert for å drive aktivteten, og kunne forventes å gi en rimelig lønn sett i forhold til den innsatsen som er lagt ned.

Og i det siste avsnittet ligger kanskje noe av kjernen i hva som vil bli regnet som skattbar inntekt av min (eller din) hobby som blogger. La oss si at jeg i mitt tilfelles sitter igjen med 1000 kroner etter at domene/webhotell er betalt. Jeg gjør stort sett noe med bloggen hver dag. Dette gir meg da en dagsinntekt på skarve 2,74 kroner. Og det vil jeg ikke kalle “rimelig lønn sett i forhold til den innsatsen som er lagt ned“.

Jeg skal våge meg på en liten oppsummering. Det ser ut til at du kan tjene en del før du skal skatte av inntektene på en blogg. Noen tusen kroner i året ser ut til å gå greit. Du skal sitte igjen med et godt overskudd før det skattes. Men det er til slutt Skatteetaten som avgjør etter en helhetsvurdering om skatt skal betales eller ikke. Du skal derfor føre opp inntekter (også produkter du får tilsendt) og utgifter på din hobby. VG artikkelen nevner også i et avsnitt at “Det holder å legge ved en forklaring som viser hvilke penger du har fått, og at du regner dette som hobbyinntekt. Forklar gjerne hva slags hobby det er, og også at du har hatt utgifter i forbindelse med inntektene.”

Jeg håper dette kanskje var med på å gjøre det litt klarere om det skal skattes av blogginntekter eller ikke.

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.