NAV med større fullmakter enn politiet

Det er skremmende å lese blogginnleget til Jon Wessel-Aas (advokat i NRK) om rettighetene NAV har fått. Etter en såkalt lovteknisk pressisering av en upresis formulering i den gjeldene trygdeloven, har nå NAV lov til å hente dine trafikkdata (dvs. hvem du ringer til, hvor du ringer fra osv.) direkte fra teleoperatørene uten å gå omveier. For at politiet skal få de samme opplysningene av teleoperatørene, må det være skjellig grunn til mistanke om straffbare forhold og med tilatelse gitt av en domstol.

Dette er et kraftig overtramp av personvernet. Trafikkdata er i utgangspunktet taushetsbelagt. Regjerninga som vil innføre datalagringsdirektivet (vel i alle fall Arbeiderpartiet) har med et pennestrøk gitt NAV fullmakter som politiet ikke en gang vil ha med datalagringsdirektivet.

Til Dagbladet sier Elisabeth Aarsæther i Post- og teletilsynet:

Slik vi tolker lovendringen har NAV rett til å be teleoperatørene om innsyn direkte, uten å søke oss om det. De har med andre ord fått en rett ikke en gang politiet har. Vi mener dette er meget problematisk for personvernet.

Og Venstres nestleder Helge Solum Larsen kommenterte det slik:

Regjeringen må reversere lovendringen som gir NAV tilgang til sensitive pesonopplysninger, slik Dagbladet avslører i dag. NAVs tilgang er i beste fall en glipp som må rettes opp, i verste fall uttrykk for at regjeringen er bevisstløs i personvernsspørsmål.

Nå er visst saken til behandling i Samferdselsdepartementet etter at Post- og teletilsynet sendte dem et brev. Jeg håper virkelig denne feilen blir rettet opp. For NAV har ikke bruk for disse opplysningene.

Heldigvis er det stort engasjement omkring denne saken på nettet. Bare sjekk firkantenmet #NAV og #DLD på Twitter. Jeg kan også anbefale å ta en titt på bloggen til Jon Wessel-Aas, SerendipityCat, Krikkert og jojja.

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.