MUX-info for RiksTV

Siden det ikke finnes noe offisielt, så vidt jeg vet, informasjon om innholdet i RiksTV sine signalpakker, så har jeg lagd en liten oversikt. Håper det kan være til nytte.

Dette innlegget er en kombinasjon av informasjon, litt synsing og kommentarer.

Hva er en MUX?

I gamle dager, den gang vi hadde analoge TV-sendinger, var det slik at en TV-kanal brukte en kanal (frekvensområde) i UHF eller VHF-båndet.

Med digitale TV-sendinger er det litt annerledes. Informasjonen blir sendt komprimert. Det betyr at en kanal i UHF-båndet (som brukes i det norske bakkenettet), en såkalt MUX (multiplex) eller signalpakke som det heter på norsk, kan inneholde så mye som 10 TV-kanaler i grei kvalitet.

En signalpakke kan i tillegg til TV-kanaler inneholde blant annet radiokanaler, tekst-tv (i gammel og nytt format) og VOD.

I det norske bakkenettet er det fem signalpakker: MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 4 og MUX 5. Det er NTV som drifter bakkenettet og RiksTV og NRK leier kapasitet av dem. NTV er eid av NRK, TV2 og Telenor.

En mux har en kapasitet på 22.11 Mbps. I Norge benyttes H.264 for video og HE-AAC for lyd.

Hvilken oppløsning brukes?

I bakkenettet er det seks kanaler som sender i HD – high definition. Av disse sender NKR1, NRK2, NRK3, TV2 og TV2 Premier League HD 1 i 720p, altså 1280 x 720 med 50 bilder i sekunder (fps). TVNorge sender i 1080i, altså 1920 x 1080 med 25 fps.

De resterende kanalene sender i SD – standard definition. Med et unntak, sender alle SD-kanalene med en oppløsning på 544 x 576 punkter (ca. 75% av full SD). TV3 sender i full SD, altså 720 x 576.

Det vil si at SD-kanalene sender et ekstremt anamorfisk bilde i widescreen. I praksis betyr det at 544 x 576 blir utvidet til 720 x 576 i dekoderen for at bildet skal bli riktig når sendingen er i 4:3-formatet. Er sendingen i 16:9-formatet, som de fleste kanalene sender på, utvides bildet til hele 1024 x 576 (i praksis) i dekoderen for at bilde skal se riktig ut.

Når 544 x 576 oppskaleres til standard bilde (i 4:3), økes den horisontale oppløsningen med ca. 24,5%. Når bildet skal oppskaleres til widescreen, økes den horisontale oppløsningen med hele 46,9%. I det siste tilfellet blir denne økningen klart sebar på skjermen.

For TV3 blir det litt annerledes. De har riktig nok ikke mange programmer i 4:3-formatet, men i de tilfellene det gjelder, skjer det ikke noen skalering av bildet. 4:3 er 720 x 576. De fleste sendingene til TV3 er i widescreen, og 720 x 576 økes da til 1024 x 576, en økning på ca. 29,7% i horisontal oppløsning. Noe som helt klart er akseptabelt.

Disney-kanalene sender bare i 4:3-formatet, og skaleringen fra 544 x 576 til 720 x 576 fungerer derfor greit for disse kanalene.

Min konklusjon på dette, er at alle SD-kanaler burde sendes i 720 x 576, da dette gir minst forringelse av bildet.

HD-kanalene har ingen skalering, da HD pr. definisjon er i bredformat (widescreen).

Under ser du et eksempel på hvordan skaleringen virker. Det første bildet er originalen. Det midterste bildet er 720×576 skalert til widescreen (1024×576) og bildet til høyre er skalert fra 544×576. Bildet til høyre er mer uklart enn det midterste.

Sendepause

RiksTV har så kalt sendepause for enkelte kanaler i MUX 5 for å utnytte sendekapasiteten. Når TV 2 SPORT-kanalene 3-5 og TV 2 Barclays Premier League 2 og 3 sender må Disney XD, Disney Junior og Visjon Norge vike. Jeg har også sett at SVT2 i enkelte tilfeller må vike til fordel for sportskanalene.

Hvordan har jeg fått informasjonen?

Jeg har brukt en rekke programmer for å få tak i informasjonen om innholdet i de forskjellige MUX’ene. Programmene er TransEdit, DVB Dream, DVB Viewer og DVBinspector. Med unntak av oppløsningen kanalene sender med, finner du all informasjonen jeg har listet opp under.

For å få informasjonen om oppløsning, må man bruke en CAM-modul og leser, samt ha abonnement på de kanalene som skal sjekkes.

På hardware-siden har jeg brukt en Hauppauge! WinTV-NOVA-T-Stick-HD.

Bitratene er et gjennomsnitt målt over en periode på ca. 15 minutter. Bitratene er dynamiske og vil derfor variere etter hva som blir vist. Mye bevegelse i bildet (f.eks en fotballkamp) krevere høyere bitrate enn lite bevegelse i bildet (f.eks fra studio i Dagsrevyen). Bitraten må derfor bare sees på som et eksempel for et gitt tidspunkt, men det viser likevel en trend for kanalene.

MUX 1 – NRK

NRK er egen distributør i det digitale bakkenettet og forvalter en MUX alene. Både NRK1, NRK2 og NRK3/NRK Super sender i HD og da med oppløsningen 1280 x 720. I tillegg sender de NRK Tegnspråk som tegnsetter de fleste programmene som sendes i primetime, altså i beste sendetid.

Når NRK sender distriktssendinger, blir NRK1 HD splittet i to distriktskanaler som sender i SD. Grunnen til to distriktskanaler er at mange sendere kan dekke mer enn et fylke/distrikt.

Ved distriktssendingene ‘forsvinner‘ også NRK Tegnspråk. Dette trolig for å i utgangspunktet gi mer bitrate til de to kanalene som ser ut til å være låst på ca. 2,55 Mbps. Litt rart (ikke det at distriktssendinge tolkes på tegnspråk) siden de gangene jeg har sjekket, har det vært ledig kapasitet i MUX på rett under 2 Mbps. Det skulle være nok til å NRK Tegnspråk gående. Eventuelt oppskalert begge distrikssendingene til HD, som hadde gitt sendingene bedre bilde.

Av andre ting i NRK sin MUX finnes det undertekster, lyd i både stereo 2.0 og surround 5.1 for alle de tre kanalene, og tekst-tv. Dessuten bruker MHP, det digitale tekst-tv, ca. 896 kbps.

Du finner også alle NRK sine radiokanaler i denne MUX. De bruker en båndbredde på ca. 70 kbps pr. kanal. Radiokanelene er som følger: NRK P1, P2, P3, NRK Alltid Nyheter, NRK Folkemusikk, NRK Gull, NRK JAzz, NRK Klassisk, NRK mP3, NRK Sámi Radio, NRK Stortinget og NRK Super.

MUX 2 – TV 2

TV2 utnytter kapasitet godt i sin mux, da den ledige kapasiteten ofte ligger på kun 6-800 kpbs.

Det er kun TV 2 Premier League 1 HD av TV 2 sine kanaler som sender i surround.

MUX 3

TV8 Romerike er en lokaltv-kanal og du vil derfor ha en annen kanal her om du bor et annet sted i Norge (enn Oslo). Ved en forglemmelse kom ikke bitraten for denne kanalen med i tabellen, men den skal ligge på rundt 1.9 Mbps.

RiksTV har sin egen filmtjeneste, Alltid Underholdning. Dataen for filmene som lastes ned er PushVOD i tabellen. På dagtid lastes det ned med rundt 2 Mbps, mens det nattestid ligger på rundt 8 Mbps. Denne kunne ha vært noe høyere, da jeg ved noen stikkprøver har sett at det er opp mot 3 Mbps ledig kapasitet på natten.

I tillegg finner du en rekke radiokanaler i denne signalpakken: P4 Hele Norge (83 kbps), Radio 1 Hits Oslo (70 kbps), Radio Norge (70 kbps).

MUX 4

Disney Channel er den eneste kanalen som krever HDCP (kopibeskyttelse).

Denne signalpakken inneholder 10 TV-kanaler. Jeg har sett, med stikkprøver over flere dager og ulike tider på døgnet, at det hele tiden er ledig kapasitet på ca. 2.5 Mbps. I praksis vil vil det derfor være mulighet for en kanal til her.

MUX 5

Den lysegule kolonnen viser bitraten for hverdager uten sendepause. Da er det 8 kanaler i MUX. TV 2 Sport 2 viser da bare en plakat med programoversikt, derav lav bitrate.

Tallene i lyseblå kolonne er når TV 2 Sport 3-5 sender fotball. Tallene for TV 2 Premiere League 2 og 3 er hentet uavhengig av de ‘lyseblå’-tallene.

Totalt er det 14 kanaler i denne signalpakken. Det er kun i svært sjeldne tilfeller at alle sportskanalene til TV 2 sender. I de fleste tilfeller sender TV 2 Sport 3-5 og TV 2 Premiere League 2 og 3 til forskjellige tider. Etter min mening burde det derfor være mulig å unngå sendepause.

Ved sendepause må kanalene Disney XD, Disney Junior, Visjon Norge og TNT7 vike for sporten.

I stedenfor å slå av Disney XD, Disney Junior, Visjon Norge og TNT7 i en to timersperiode når det sendes fotball, kunne RiksTV redusert bitraten for disse kanalene (evt. de andre kanalene også).

På lørdagene når TV 2 Premiere League 2 og 3 sender, blir TNT7 tatt av lufta. Dette mener jeg er unødvendig. Dette begrunnes med at i MUX4 sendes det hele tiden 10 kanaler (og med ledig kapasitet). I denne signalpakken vil det på lørdager være 11 kanaler, hvor TV2 Sport 2 kun sender en plakat plakat (bruker kun 0.5Mbps). Dessuten var det opp mot 1.5Mbps i ledig kapasitet. Derfor burde TNT7 fint kunne sende også under fotballen på lørdagene.

Søndagene hvor alle de fem sportskanalene i perioder sender samtidig, burde det være mulig å la sportkanalene ha en bitrate på rundt 2Mbps (noe Premiere League-kanalene har på lørdag), mens de resterende kan ligge på rundt 1.4Mbps i snitt. På den måten kan man unngå sendepause og den irritasjonen dette vil medføre.

Jeg har også registrert at SVT2 i enkelte tilfeller på søndager må vike i rundt 20 minutter uten at RiksTV opplyser om dette på sine sider. De andre sendepause-kanalene blir det opplyst om.

Nattestid er det bare 6 kanaler som sender i denne signalpakken: Visjon Norge, The Voice, SVT1, SVT2, TV2 Bliss, TNT7. Og det er ca. 50% kapasitet ledig.

Avslutning

Det vil trolig komme noen endringer i dette innlegget når f.eks RiksTV legger til nye kanaler. Oppdatering på bitrate vil nok også komme for noen av MUXene.

Er det noe du lurer på, bare spørr, så skal jeg svare så godt jeg kan.


Oppdatert 2. oktober 2011

4 thoughts on “MUX-info for RiksTV

 • 04/10/2011 at 14:11
  Permalink

  Hei. Takk for kommentar på http://www.facebook.com/rikstv og ikke minst et grundig blogginnlegg. Det er riktig at TNT7 går av lufta når PL1/PL2 sender. Dette er vi nødt til å gjøre fordi det er svært krevende å kode to fotballkamper i parallell. Det er altså ikke tilstrekkelig å se på antall kanaler som finnes i MUXet. Forskjellig type innhold har også svært mye å si for opplevd kvalitet.
  Når det gjelder mulighetene for å prioritere/vekte tv-kanalene ulikt i statmux-gruppen, så har vi valgt å ikke gjøre det. Det blir et komplekst oppsett å gjøre slik vektig dynamisk, og en vil ofte ende opp med å redusere kvaliteten unødig. I tillegg kommer en “plakat” til å ta mer båndbredde enn man kanskje skulle tro.
  Vi opplever derfor MUXet fullt, og time share som et nødvendig tiltak for å gi tilfredsstillende kvalitet på premiumproduktene.
  Vi beklager at siden om sendepause ikke er helt oppdatert. Dette tar vi tak i umiddelbart.
  Mvh
  Ole-C. @RiksTV

  Reply
 • 26/12/2011 at 21:57
  Permalink

  Heisann, takk for fyldig oversikt. Utrolig hendig når jeg prøvde å finne ut hvorfor noen kanaler falt ut.

  Reply
 • 15/09/2012 at 05:07
  Permalink

  Takk for interessant lesning.

  Dine undersøkelser bekrefter mine mistanker jeg har hatt lenge nå, at HD-kanalene har meget lav databåndbredde! Jeg har ofte tenkt at det ikke kan være høyere enn en DVD-Video, som har maksimum 9,8 Mb/s til lyd og bilde, og det stemte ganske bra med det jeg leser her.

  Altfor ofte ser jeg HD-sendinger som ikke ser bedre ut enn en dårlig produsert DVD-Video fra formatets første par år. Riktignok er oppløsningen HD, så bildet er skarpt. Men allikevel er bildet kraftig komprimert, med store mengder støy.

  Jeg har HDTV fra Get, og bor på Romerike.

  Jeg er ikke fornøyd med det jeg har sett av liksom-HD-TV i Norge. Jeg vet ikke om Get har skylden, eller om kildematerialet er for dårlig. Men jeg mistenker at TV-produksjonen er i god kvalitet, men at Get er flaskehalsen. Neste gang jeg flytter, dropper jeg digital-TV. Jeg vil kanskje betale for TV når en gang i tiden vi får ekte HD!

  Reply

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.