Facebook: 200-kronersgrensen og NRK-lisensen

facebook_200kr

Jeg prøver vel å velge mine innmeldinger i ulike Facebook-grupper med omhu. Det er veldig lett å bare trykke på Join Group. Men jeg synes at det bør bety noe for deg å melde deg inn i gruppe.

Facebook-grupper er blitt den nye måten å ytre sine meninger på. Og en del grupper har mange medlemmer.

Bruker du netthandel en del, vil jeg anbefale gruppen Øk 200-kronersgrensen for moms og toll på pakker fra utlandet NÅ! Gruppen har pr. dags dato 46 874 medlemmer. Som de fleste vet kan man ikke handle for mer enn 200 kroner før man må betale moms og fortollingsgebyr. Det fantastiske er at denne grensa har stått uendrett på 200 kr siden den blei innført i 1976. Den burde etter min mening lagt på ca. 1000 kroner, og det er det mange med meg som mener.

Forbrukerrådet har også tidligere tatt tak i denne saken og skrev blant annet følgende til Finsansdepartementet:

Forbrukerrådet ønsker å stimulere til et effektivt marked for norske forbrukere. I et effektivt marked ser vi at tilbydere konkurrerer om å tilby de varene forbrukerne vil ha, til en pris forbrukerne er villige til å beale. Slik vi ser det, fungerer den lave tollgrensen som et hinder for et effektivt marked, og de norske forbrukerne kommer ut som den tapende part.

Til Nettavisen sier statssekretær Geir Axelsen i finansdepartementet:

Regjeringen styrer med utgangspunkt i Soria Moria-erklæringen, og det er ikke noe løfte om å endre 200-kroners grensa der. Vi har også ved flere anledninger gjennom denne stortingsperioden varslet at dette ikke vil bli prioritert, fordi vi mener det er galt å skattesubsidiere utenlandske konkurrenter til skade for norske bedrifter. Ikke minst i dagens finanskrise hvor mange er redd for å miste jobbene sine. Mange småbedrifter kan være utsatt. Det ville derfor være overraskende dersom myndighetene skulle innføre et tiltak som vil undergrave norske arbeidsplasser.

Men nå er det jo snart Stortingsvalg, og da kan man jo gi sin stemme til et parti som er for en økning av denne satsen.

En annen ting som irriterer folk er NRK-lisensen (eller Kringkastingsavgiften som er det rette begrepet). Gruppen Vi skal fjerne TV-lisensen, og vi trenger deg for å få det til! har nå 195 202 medlemmer. Men det er ikke bare Facebook-folk som er i mot slik Kringkastingsavgiften er i dag, men også de politiske partiene Høyre, KrF, Venstre og Fremskrittspartiet har dette som en viktig sak.

KrF vedtok på det siste landsmøtet at de går innfor at NRK finansieres over stadsbudsjettet. Knut Arild Hareide har uttalt seg ganske fornuftig:

Å definere hva som er en tv og hva som er en pc vil bli vanskeligere og vanskeligere.

Og dette er helt riktig. Et TV er ikke hva det en gang var. Nå finnes det jo også TVer med innebygd PC eller PC-funksjonaliteter. Så hvor går grensen?

Det er kanskje litt passivt å bare melde seg inn i en Facebookruppe. Men når nesten 200 000 mennesker er medlemmer, så viser det likevel at dette er en sak som folk er opptatt av.

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.