Valg09: Politikerne sier dette om… oljeboring

Da er det på tide at partiene svarer på det tredje spørsmålet mitt, og som vanlig baserer jeg meg på svarene de ga meg (med unntak av Frp).

Hvordan ser dere på oljeboring i Lofoten og Vesterålen?

Det er forholdsvis stor enighet blant de fleste partiene at Lofoten og Vesterålen bør forbli urberørt. Dette gjelder KrF, Rødt, Senterpartiet (i alle fall ikke i kommende stortingsperiode), SV og Venstre.

SV sier at de vil gi området varig vern mot oljeboring og at de heller ønsker “å satse på fornybar energi og å utvikle
det lokale næringslivet knyttet til fiskeri og reiseliv, i stedet for oljeboring
“. Rødt mener også at det er “farlig for klima og fordi det truer arbeidsplasser i området gjennom å være en risiko for Lofot-fisket“.

Høyre vil gjerne åpne for oljeboring og sier at “Norge har hatt stor petroleumsaktivitet til havs i snart 40 år, og det har ikke gitt noen alvorlige miljøulykker så langt. Faktisk kan økt aktivitet utenfor Nord-Norge sikre en sterkere oljevernberedskap enn før, noe som også vil være nyttig i forhold til den store skipstrafikken som går nedover hele norskekysten“. I tillegg nevner de at Norge vil få økte intekter og at det vil gi ny aktivitet og nye arbeidsplasser i Nord-Norge.

Frp vil “tilrettelegge for økt oljeleting ved utdeling av tillatelser til leteboring og produksjon i nye områder” og “vil sørge for at oljeproduksjon i nye områder kommer i gang før produksjonen av olje i Nordsjøen nærmer seg slutten” (tatt fra programmet til Frp).

Arbeiderpartietvil ta stilling til leteboring i disse områdene ved behandling av forvaltningsplanen i 2010” og vil basere sin beslutning “på føre-var-prinsippet og på ny kunnskap, og hvorvidt utvinning kan skje på en forsvarlig måte for miljø og fiskeriressurser, og med lokale ringvirkninger“.


Hvis du vil følge hva jeg skriver om valg, så bokmerk Valg09-taggen min.

3 thoughts on “Valg09: Politikerne sier dette om… oljeboring

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: