Skuffende av Høyre om DLD

Høyre har hatt landsmøte denne helga og datalagringdirektivet var en av sakene som skulle diskuteres. Skuffende nok, blei det ikke noen direkte avklaring, bortsett fra at Høyre vil fortsette å diskutere saken. Innstillingen fra resolusjonskomiteen vant fram med 175 stemmer mot 108. FrP, KrF, Venstre, Senterpartiet og SV har landet på et nei, mens AP er for. Man skulle tro at Høyre har hatt nok tid på seg til å komme til et endelig vedtak, men de trenger tydeligvis mer tid. Heldigvis er Høyre splittet om spørsmålet og det er dermed mulig å påvirke dem som er i tvil.

Per Kristian Foss sa dette etter vedtaket:

Dette er ikke et ja til Datalagringsdirektivet det må jeg understreke, fordi vi skjerper jo kravene til personsikkerhet for at Høyre skal være med på å innføre det. Men det gir partiledelsen frihet til å drive en prosess med sikte på at skal vi gå inn for direktivet, så skal vi ha en sterkere personvern enn det som ligger i regjeringens høringsutkast.

I sin resolusjon om personvernet skriver Høyre blant annet (last ned PDF-dokumentet):

Rettsstatens oppgave er å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra hverandre, men den har også til oppgave å beskytte oss mot overgrep fra staten selv. Derfor er det avgjørende at staten er varsom med å samle inn, lagre og sammenstille informasjon om borgere. I de tilfeller der det likevel er nødvendig å samle inn informasjon, er det avgjørende at personvernet ivaretas på en god måte og at sikre rutiner for oppbevaring og sletting følges. Det gjelder for eksempel ved innsamling av informasjon om trafikkdata, personlig økonomi og pasienters helsetilstand.

Michael Tetzschner innledet med å si “I politistater får politiet de virkemidler de vil. I demokratier er det folket som setter grenser”. Fra salen kom det blant annet følgende nei-argumenter (fra Vårt Land):

  • Uskyldige blir skyldige inntil det motsatte er bevist
  • Ingen stat bør ha rett til å kunne drive såpass massiv overvåking
  • Datalagringsdirektivet vil være en seier for sosialdemokratiet

Leder av Stopp DLD, Lars-Henrik Paarup Michelsen mener det er feigt av Høyre å ikke ta stilling til DLD:

Å ikke ta stilling til datalagringsdirektivet er feigt av et parti med regjeringsambisjoner. Det er ikke mange politiske saker som har blitt debattert så grundig av offentligheten som nettopp datalagringsdirektivet, så man burde kunne forvente at Høyre klarte å ta standpunkt i denne viktige saken.

For deg som bruker av mobiltelefon og internett vil datalagringsdirektivet berøre deg på følgende punkter (fra TV2.no):

Telefondata

  • Når man kommuniserer og hvor lenge
  • Hvem man kommuniserer med
  • Hvor man befinner deg når det kommuniseres

Internettbruk

  • Når man går på nettet
  • Ip-adressen man har
  • Hvor lenge man er på nett
  • Opplysninger om utstyret man bruker ved oppkobling

Under ser du en liten spørrerunde fra Høyre sitt landsmøte om datalagringsdirektivet (webtv.hoyre.no).

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: