Nobels Fredspris 2010: Liu Xiaobo

Det knyttes alltid stor spenning til hvem Den Norske Nobelkomite velger som fredsprisvinner. Årets Nobels fredspris for 2010 gikk til kinesiske Liu Xiaobo. Komiteen sier blant annet “Liu Xiaobo har i mer enn to tiår vært en sterk talsmann for at grunnleggende menneskerettigheter skal gjelde også i Kina. Han deltok i Tiananmen-protestene i 1989; han var en ledende forfatter bak Charter 08.” Hele begrunnelsen kan du lese nederst i dette innlegget.

Jeg må vel innrømme at Liu Xiaobo er en ukjent mann for meg. Men en titt på Wikipedia Liu er en sterk kritiker av det kinesiske kommunistpartiet, han var aktiv deltaker under protestene på Den himmelske fredsplass i 1989 og skrev i 2008 under Charta 08 som går ut på å øke demokratiet i Kina. Like etter undertegnelsen, blei Liu fengslet.

Som så ofte før blir Nobel komiteen kritisert for tildelinga av fredsprisen. Ikke helt uventet har Kina reagert kraftig på fredsprisen. Det førte til at den norske ambasadøren i Bejing blei innkalt på teppet. Ingen har heller fått lov til å snakke med Liu Xiaobo sin kone og området rundt boligblokka der hun bor er sperret av. Ingen journalister får lov til å nærme seg. Er jo interessant at kinesiske myndigheter gjør det på denne måte, men overraskende er det jo ikke. Men det øker jo bare oppmerksomheten rundt prisen, noe kineserne ikke vil. Et aldri så lite paradoks. Kinesisk media var heller ikke tilstede hvor Liu sin kone bor. Kinesisk TV forlot også Nobel instituttet, da Thorbjørn Jagland leste opp vinneren. Og BBC og CNN skal ha gått i svart like etter at vinneren blei kjent.

Men også her hjemme kritiseres vinnervalget. Administrerande direktør Magnar Aasebø i Vest-Norges Fiskesalslag sier at “Nobelkomiteen burde funne ein kandidat som ikkje skadar norsk eksport” og fortsetter med “Det er mange andre kandidatar ein kunne plukka mellom” (NRK.no). Den kinesiske ambasaden i Norge skriver blant annet “Tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo går fullstendig imot Fredsprisens grunnlag og er blasfemi mot prisen” (Dagbladet.no). Arnulf Kolstad som er professor i sosialpsykologi ved NTNU sa følgende til VG Nett:

De [kinesiske myndigheter] vil reagere med skuffelse på denne prisen. De mener de står for mange fredsbyggende tiltak i verden. Det er ikke vanskelig å finne en dissident i et land med over 1,3 milliarder innbyggere, men poenget er at mange i Kina er fornøyd med hvordan de har det. Dette er bare nok et bidrag til å stemple Kina som et udemokratisk land, vurdert ut fra vestlige kriterier. Jeg mener det er totalt misforstått, og det vil kineserne også tenke.

Men det er vel et poeng at Nobel Fredspris skal vie oppmerksomhet og skape litt debatt rundt en person/organisasjon og dets virke.

Kunngjøringen til Den Norske Nobelkomite (nobelpeaceprize.org):

Den Norske Nobelkomite

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2010 skal tildeles Liu Xiaobo for hans lange og ikke-voldelige kamp for sentrale menneskerettigheter i Kina. Den Norske Nobelkomite har lenge ment at det er en nær sammenheng mellom menneskerettigheter og fred. Disse rettighetene er en forutsetning for den &qout;folkenes forbrødring&qout; Alfred Nobel omtaler i sitt testamente.

I de siste tiår har Kina hatt en økonomisk framgang som det knapt finnes maken til i historien. Landet har nå verdens nest største økonomi; hundrevis av millioner mennesker er blitt løftet ut av fattigdom. Mulighetene til politisk deltakelse har også økt. Med Kinas nye status må det følge økt ansvar. Kina bryter flere internasjonale avtaler landet har undertegnet og bryter også egne bestemmelser om politiske rettigheter. Artikkel 35 i Kinas grunnlov slår fast at “Borgere i Folkerepublikken Kina skal nyte godt av talefrihet, pressefrihet, forsamlings- og møtefrihet, prosesjons- og demonstrasjonsfrihet.” I praksis har det vist seg at disse frihetene er klart begrenset for Kinas innbyggere.

Liu Xiaobo har i mer enn to tiår vært en sterk talsmann for at grunnleggende menneskerettigheter skal gjelde også i Kina. Han deltok i Tiananmen-protestene i 1989; han var en ledende forfatter bak Charter 08, det manifest for slike rettigheter i Kina som ble offentliggjort på 60-årsdagen for FNs verdenserklæring om menneskerettighetene 10. desember 2008. Året etter ble Liu dømt til elleve års fengsel og to års tap av politiske rettigheter for “oppfordring til undergraving av statens makt.” Liu har konsekvent hevdet at dommen bryter både med Kinas egen grunnlov og med sentrale menneskerettigheter.

Kampen for at de universelle menneskerettighetene skal omfatte også Kina blir ført av mange kinesere, både i Kina selv og i utlandet. Gjennom den strenge straff han har fått, har Liu blitt det fremste symbol på denne brede kampen for menneskerettigheter i Kina.

Oslo, 8. oktober 2010

Foto: Wikipedia

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: