#barnehagestreik22 – Ny markering ved Stortinget

Barnehagestreiken har nå vart i fire uker og det er nok mange foreldre (og muligens barnehageansatte) som begynner å bli lei. Det kan jeg godt forstå. Det er mange som sliter med å få hverdagen til å gå opp med stengte barnehager.

Mandag 7. november startet Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og PBL (private barnehagers landsforbund) frivillig mekling. Den ble dessverre brutt dagen etter og streiken fortsatte. Onsdag 9. november ble streiken utvidet og 3100 barnehageansatte er nå i streik.

Fredag 11. november var det igjen en markering på Eidsvoll plass foran Stortinget. Denne gangen var også barn og foreldre invitert. Selv om det ikke var alt for mange, så var det hyggelig å se de som kom. Det ble holdt flere appeller, blant annet Halvor Hals Kolsrud fra Utdanningsforbundet som kan sees i videoen under.

Etter at det var ferdig ved Stortinget gikk vi i tog ned Karl Johann og til PBL sine kontorer for å lage litt lyd der.

Dagsavisen har en artikkel om arrangementet.

Foto og video: © 2022 – Frank Eivind Rundholt

#barnehagestreik22 - Markering foran Stortinget 11. november 2022

#barnehagestreik22 - Markering foran Stortinget 11. november 2022

#barnehagestreik22 - Markering foran Stortinget 11. november 2022

#barnehagestreik22 - Markering foran Stortinget 11. november 2022
Jenny Mannerud fra Utdanningsfornundet er veldig god med roperten.
#barnehagestreik22 - Markering foran Stortinget 11. november 2022
Vi har fått med oss at noen barnehageeiere har flyttet til Sveits…
#barnehagestreik22 - Markering foran Stortinget 11. november 2022
Meg ved Stortinget

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.