Valg09: Politikerne sier dette om… Kontantstøtten

Warning: Undefined variable $time_difference in /customers/b/3/0/frankeivind.net/httpd.www/blogg/wp-content/plugins/similarity/similarity.php on line 324 Warning: Undefined array key 0 in /customers/b/3/0/frankeivind.net/httpd.www/blogg/wp-content/plugins/similarity/similarity.php on line 336 Warning: Undefined variable $time_difference in /customers/b/3/0/frankeivind.net/httpd.www/blogg/wp-content/plugins/similarity/similarity.php on line 324 Warning: Undefined array key 0 in /customers/b/3/0/frankeivind.net/httpd.www/blogg/wp-content/plugins/similarity/similarity.php on line 336

Jeg sendte totalt ni spørsmål til de ulike partiene i håp om at de ville svare meg, hvis ikke ville det blitt mye researcharbeid på meg. Heldigvis har sju av åtte partier svart (må selv finne svarene for det FrP mener). Artiklene mine vil defor basere seg på disse svarene.

Det første spørsmålet i serien er Hva vil dere gjøre med kontantstøtten? 

SV, Rødt og Arbeiderpartiet er jo i utgangspunktet mot kontantstøtten og vil derfor på sikt få denne fjernet. Kontanstøtten blei innført av Kjell Magne Bondevik sin første regjering i 1998. Ap sier at kontantstøtten bør avvikles gradvis når full barnehagedekning er oppnådd og alternative løsninger er på plass.

Rødt vil også senke maksprisen på barnehageplasser. De mener at “den [kontantstøtten] bidrar til å holde kvinner generelt, og innvandrerkvinner spesielt, utenfor arbeidslivet“. SV sier at det er kvinner som i hovedsak mottar kontanstøtten.

Ikke uventet vil KrF styrke kontantstøtten slik at småbarnsfamilier for et reelt valg. På sikt mener de at støtten må utgjøre 50% av det offentliges utgifter til en barnehageplass. De mener også at menn må stimuleres til å benytte ordningen. Venstre vil også opprettholde støtten og ser det som hensiktsmessig å samordne ytelsen med barnetrygden.

Senterpartietvil videreutvikle kontantstøtteordningen ved å målrette den mot familier der en av foreldrene er hjemme med barn under to år“. Høyre vil fortsatt sikre foreldrene valgfriheten og vil derfor videreføre kontantstøtten. FrP vil også øke barnetrygden i tillegg til å styrke kontantstøtten samt at de vil ha fradrag for alle med reelle utgifter til barnepass

One thought on “Valg09: Politikerne sier dette om… Kontantstøtten

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: