Valg09: Politikerne sier dette om… EU sitt datalagringsdirektivet

I sommer har det gått en bloggstafett om EU sitt datalagringsdirektivet. Dette har vært skrevet og debatert mer på IT relaterte nettsider enn hos politikerne. For å lese mer om direktivet, kan du sjekke Nettavisen.no.

Hva er deres holdning til EU sitt datalagringsdirektivet?

KrF, Venstre, Rødt, SV, Senterpartiet og Frp er i mot en innføring av EU sitt datalagringsdirektiv. Men bare Rødt, Frp og SV sier de vil bruke veto, også Senterpartiet og Venstre vil bruke reservasjonsretten. 

I en utdypning sier KrF at “at EUs datalagringsdirektiv går for langt i overvåkningen av lovlydige borgere. Datalagringsdirektivet pålegger teleselskaper å lagre informasjon om hvem som ringer, hvem det blir ringt til, når det blir ringt og hvor det blir ringt fra“.

Rødt sier “Dette er kanskje den mest alvorlige trusselen mot personvernet vi står overfor” og vil legge ned veto mot forslaget (og gjentar dette på Twitter i dag). SV sier også at “EØS-avtalen undergraver folkestyret ved å gjøre Norge til passiv mottaker av lovverk fra EU. Avtalen medfører en unødvendig detaljregulering av en rekke
samfunnsområder i Norge, og undergraver viktige virkemidler i nærings–, arbeidslivs– og distriktspolitikk
“.

Høyre er sterkt kritisk til datalagringsdirektivet, særlig av personvernhensyn. Og sier “Men vi [Høyre] ser det ikke som aktuelt å sette EØS-avtalen på spill ved å bruke den såkalte “reservasjonsretten” mot direktivet. Det skyldes blant annet at en reservasjon vil møtes med sanksjoner fra EU, og det er uklart hvor omfattende de sanksjonene vil være, kanskje kan de sette hele EØS-avtalen på spill. Hadde Norge vært EU-medlem kunne vi selv ha påvirket dette direktivet, ikke bare forholdt oss til det resultatet som kommer. Etter Høyres mening bør vi legge oss på direktivets minimumsnivå for lagringstid (seks måneder) og ha svært restriktive regler for hvem som kan hente ut informasjon og i hvilke omstendigheter det tillates.”

Arbeiderpartiet har ikke tatt noen stilling til innlemmelse av direktivet ennå, men sier at “Flere departementer arbeider med en gjennomgang av konsekvensene av direktivet. Vi vil se resultatet av dette, og vil ta stilling når eventuell innlemmelse kommer til behandling, og vi har fått all kunnskap og konsekvenser på bordet.”


VG kjører en sak i dag der de skriver at det er full splittelse om datalagringsdirektivet. I artikkelen står det at KrF sine representanter på Stortinget ikke vet om de vil bruke veto retten i forbindelse med datalagringsdirektivet. I svaret til meg skriver de at “KrF sier nei til datalagringsdirektivet“. Og jeg lurer da på om de kan si nei til direktivet uten å bruke veto retten?

Også Digi.no har spurt politikerne om dette temaet, det samme gjør Teknisk Ukeblad.

4 thoughts on “Valg09: Politikerne sier dette om… EU sitt datalagringsdirektivet

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: