Oppropet mot fildeling er tull

36 organisasjoner i norsk kulturliv står bak oppropet “Dele – ikke stjele“. Til nå har ca. 2000 opphavrettshavere underskrevet. Torsdag 3. september har de invitert politikere og presse til en høring om fildeling og opphavsrett.

I sitt opprop på deleikkestjele.no skriver de egentlig skuffende lite. Det går jo klart fram at de mener at ulovlig fildeling er å stjele. Men de kommer selv ikke med noen som helt løsning på problemet. Håper det kommer fram noe om det på høringa til torsdag.

Ragnar Bjerkreim, Sveinung Golimo og Jørgen Lorentzen har skrevet en kronikk i Aftenposten. Men heller ikke her nevnes det noen løsning på problemet. I slutten av kronikken skriver de: “Virkemidlene fins, verden rundt tas det nå enkle grep som gir slående resultater.” Hvilke enkle grep? Noen eksempler kanskje?

Jeg bet meg også merke i formuleringen “Det er ikke vi som ikke har skjønt Internett, det er våre motstandere som ikke har skjønt opphavsretten.” som de brukte. Jeg er vel ikke helt enig i akkurat det. Riktig nok finnes det de som laster ned uten å tenke på at dette har går ut over dem som lager musikk, film og litteratur. Men det skal sannelig sies at bransjen har ikke vært så hensynsfulle til oss forbrukere heller. Lite brukervennlighet på lovlige tjenester, DRM både foran og bak, soneinndeling på film (heldigvis lett å omgå).

Heldigvis har det de siste åra skjedd mye bra på DRM-fronten når det gjelder musikk. Og det går nå an å kjøpe musikk man kan bruke på hvilken spiller man vil. Jeg er usansett mer glad i det fysiske mediet og kjøper fremdeles musikk på CD og film på DVD/Blu-ray.

Til tross for at 2000 har skrevet under, er det heldigvis én som går i mot oppropet til bransjen. Nemlig Eirik Newth. I sin kronikk i Dagbladet etterlyser han løsninger. Han skriver blant annet:

Jeg kommer åpenbart ikke til å følge oppfordringen om å stemme på partier som vil slå hardere ned på fildeling. Isteden vil jeg gi min støtte til et parti som har følgende på programmet: “Venstre mener det må utvikles modeller for vederlag for åndsverksskaperen som gjør det mulig å tillate fri fildeling.”

De politiskepartiene sier svært lite eller ingenting om temaet. Det er kun Venstre som er konkrete på dette området. De sier blant annet at:

Vi [Venstre] kan sørge for at opphavshavere får ordentlig betalt for nedlastingen/fildelingen som faktisk skjer, og så gjøre ikke-kommersiell fildeling lovlig slik at kulturen fortsetter å blomstre. Dette innebærer å utvikle modeller og teknologi som sikrer vederlag for opphavshavere for fildelingen som faktisk foregår.

Jeg skal innrømme at jeg ikke har noen løsning på problemet. En løsning som på ingen måte er god, er slik det praktiseres i USA hvor bransjen saksøker Gud og hvermann over en lav sko. Dette mener jeg på alle måter ødelegger forholdet mellom kunde og tilbyder. Overvåking er en mulighet, men heller ikke dette synes jeg er noen god løsning. Da jeg mener dette er med på å mistenke alle som er på nett. Litt personvern og rettssikkerhet mener jeg vi må ha.

Jeg synes derfor at forslaget til Venstre faktisk virker greit. Det jeg ikke skjønner helt er hvorfor opphavsmenne skal være i mot en slik løsning. Slik det er i dag får de ingen kompensasjon for ulovlig nedlasting, det vil de jo med Venstre sitt forslag.

Jeg støtter derfor Eirik Newth og synes at belyser problematikken rundt fildeling godt i sin kronikk.

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.