Det overvåkes i The Simpsons

Jeg synes The Simpsons er en strålende flott TV-serie. I en av de nyeste epsiodene – 21.20: To Surveil, with Love – blir temaet overvåking og personvern tatt opp som en av historiene i episoden.

Det er vel kanskje å dra det litt langt, men jeg skal prøve å sette denne episoden inn i debatten vi har her i Norge omkring Datalagringsdirektivet.

Burns som driver atomkraftverket i Springfield har litt plutoniumsrester til overs som han ikke får deponert. Løsning blir selvfølgelig å plasere plutoniumsstaven i baggen til Homer Simpson. Denne glemmer han igjen på et spisested. Og bagger som står alene, må tilintetgjøres. Det  at innholdet var plutonium  sees selvfølgelig på som en terrorhandling.

En ekspert fra England blir hentet inn og det blir holdt en allmannamøte omkring hendelsen og hva som skal gjøres. Og for meg virker det som om at det allerede før dette møte er bestemt at en massiv overvåking er det som skal til. Det blir også bestemt at det blir full kameraovervåking i hele Springfield. Lisa Simpson er den eneste kritiske røsten i forsamlingen og spørr:

How many personal freedoms are we willing to give up in the name of security?

Overvåkingsutstyret i Springfield installeres av sikkerhetsselskapet med det treffende navnet Orwell Security. På politiets ovrvåkingssentral jobber blant annet Ned Flanders med å holde et øye på monitorene og har muligheter til å komunnisere direkte med dem som er på skjermen. Som en god kristen slår han ikke bare ned på lovbrudd, men opptrer også som en moralsk vokter.

Innbyggerne misliker det å til en hver tid bli overvåket. Ved en tilfeldighet finner Bart Simpson ut at det er en blindsone i hagen til familien Simpsons som ikke dekkes av noen kameraer. Dette blir et yndet sted for innbyggerne til å utfolde seg uten å bli overvåket.

Det hele ender med at alle kameraene ødelegges.

Så hva har episoden To Surveil, with Love med Datalagringsdirektivet i Norge å gjør? Jeg ser det slik at den er kritisk til hensikten med å innføre overvåking og hva denne overvåkingen kan brukes til. Dessuten kan den nok også være et lite spark til de amerikanske myndighetene som har innført mange sikkerhetstiltak i terroren sitt navn.

Homer Simpson og noen andre på Moe’s bar blir tatt for ulovlig gambling og en av dem spør: “Ble ikke kameraene installert for at terrorister ikke skal sprenge Amerika i fillebiter?” Her ligger også noe av min bekymring i forhold til en innføring av Datalagringsdirektivet. Å lagre mange opplysninger for en hensikt kan fort utvides til å gjelde andre ting. Å lagre sporingsdata fra mobiltelefonen som de aller fleste alltid har på og som brukes flittig, vil jeg kalle et kraftig overtramp på friheten vår.

Selv om The Simpsons ‘bare’ er en tegnefilmserie har den noen gode punkter. All overvåking trenger nødvendigvis ikke være av det gode og det er dessuten  mulig å unngå overvåking. Martin Bekkelund viser deg på en morsom og enkel måte hvordan dette kan gjøres .

Lisa Simpson sier det egentlig veldig godt: How many personal freedoms are we willing to give up in the name of security?


Du kan se epsioden på Hulu.com, men du må ha amerikansk IP-adresse. Det får du enkelt ved å bruke Hotspot Shield.

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.