Semiar om Datalagringsdirektivet

Torsdag 4. november var jeg på seminar om Datalagringsdirektivet. Det var interessant og opplysende.

Leder for Stopp DLD, Lars-Henrik Pallrup Michaelsen* sa i åpniga at tiden jobber for motstanderne av Datalagringsdirketivet. Både Høyre og Arbeiderpartiet har ved flere anledninger utsatt vedtak om de er for eller mot DLD. EU holder også på å evaluere regulativet. Dessuten har både tysk og romansk rett konkludert med at DLD strider mot grunnloven og artikkel 8.

Under er et svært kortfattet sammendrag av hva de ulike inviterte sa i sine innlegg.

Axel Arnbak var invitert fra Nederland. Han leder organisasjonen Bits of Freedom. Han skylder på Storbritanias tidligere statsminister, Tony Blair, for at DLD er blitt implimentert i europeisk land. Samtidig nevner han at retten i Tyskland og Romania har dømt i favør av motstanderne av DLD at dette direktivet er mot de nevnte lands grunnlov. Til tross for at USA ikke er en del av EU, har de faktisk stor påvirkning i henhold til DLD.

Arnbak driver også med lobbying i Brüssel. Han fortalte fra et møte han hadde med Søren Schønberg hvor Schønberg forsiktig visket “We can’t take away the toys from the boys“. Videre sa Arnbak at fakta er på vår side [motstanderne av DLD]. Ingen medlemsland har ennå klart å legge fram tall/bevis på at DLD trengs. Dessuten er det sterke koalisjoner i Europe mot DLD. Hele 106 organisasjoner. Og det blir et stort press mot folkene i  Brüssel.

Marie Simonsen (politisk redaktør i Dagbladet) snakket om DLD fra et journalistisk perspektiv. Hun sa blant annet at kildevern er grunnleggende for en hver fri presse. Ikke bare for pressen, men også for personene som gir journalistene informasjon. Det er også blitt et større press de siste årene for å få utlevert kilder. Presseorganisjoasjoner over hele Europa sier nei til DLD.

John Christian Elden (advokat) definisjonen av frihavn. Hva er egentlig en frihavn og for hvem? Det må jo være et sted hvor folk kan leve fritt. Til tross for at USA er et av verdens mest overvåkede samfunn, har de likevel høyeste kriminalrate. Er det frihet? Han snakker også om at statistikk kan brukes på kreative måter og kom med et godt eksempel: “Damer over 80 år på moped er tryggest i trafikken”. Det er nemlig ikke registrert skader/dødsfall i denne gruppen.

Hvorfor skal jeg oppgi min frihet for å beskytte min frihet?

Merethe Baustad Ranum (kommunalråd for Høyre i Trondheim) sa at DLD går i skjæringspunktet mellom kriminalbekjempelse og personvern. Politikerne oppfatter DLD som et spørsmål om EU og at personvernspørsmålet ikke er gått i dybden av politikerne. Hun sier også at kunnskapen om DLD er forholdsvis lav hos politikerne.

Frode Lillebakken (advokat, Tele2) sier at dagens trafikkdata hos tele-leverandørene slettes etter 3 eller 5 måneder. Trafikkdata lagres for å kunne fakturere kundene. Det blir kun registrert ut samtaler/epost, ikke det som kommer inn til kunden, noe som blir tilfelle med DLD. Det blir også økte kostnader om DLD innføres. Det må opprettes to databaser. En slik det er i dag som tar hånd om bedriftens egne kunder, og en database som skal være til polities brusk.

* Anders Brenna blei valgt til ny leder av Stopp Datalagringsdirektivet senere samme dag.

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: