Høyre sier ja til datalagringsdirektivet

Jeg er skuffet etter at Høyres stortingsgruppe onsdag 9. mars vedtok å si ja til datalagringsdirektivet (DLD).

Det er transport- og kommunikasjonskomité som behandler lovforslaget om DLD og skal ha en innstilling klar til 30. mars. Det skal voteres over saken i Stortinget 6. april. Dermed kan det gå mot et ja for DLD fra Stortinget med Høyre og Arbeiderpartiet.

Men selv om Høyre er for DLD, er det splid innad i partiet.

I en pressemelding fra Høyre lister de opp visse krav til direktivet:

  • Lagringstiden halveres i forhold til Arbeiderpartiets forslag, til seks måneder.
  • De lagrede data må sikres vesentlig bedre, gjennom konsesjonsplikt, kryptering, lukket lagring samt strenge krav til de som skal håndtere lagrede data, blant annet ved krav om vandelsattest og logging av all uthenting av data.
  • Domstolskontrollen skal skje ved én spesialdomstol.
  • Politiregisterloven må tre i kraft før datalagringsplikten trer i kraft.
  • En forpliktende styrking av Datatilsynets ressurser og mandat.
  • En evaluering av de nye reglene etter tre til fire år.

Høyres representanter står fritt til å stemme slik de vil ved voteringen i april, men Erna Solberg skal visst nok snakke med hver enkelt av Høyres stortingsrepresentanter (og helt sikker prøve å overtale motstanderne). Så er det bare å håpe at motstanderne i Høyre klarer å overbevise de som ligger på et ja nå.

Kilde: Teknisk Ukeblad (tu.no), hardware.no, TV2.no, VG.no

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: